1
ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

กรอกแบบฟอร์มแจ้งจุดประสงค์ ขออนุญาตทำประโยชน์ ในพื้นที่
ป่าชายเลน ของท่านให้ครบถ้วน

2
ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบสถานะ

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของท่านในเมนูตรวจสอบสถานะ การขออนุญาต

3
ขั้นตอนที่ 3

ยืนยันข้อมูลทางอีเมล์

หลังจากท่านได้ตรวจสอบสถานะของท่าน ระบบจะส่ง อีเมล์เพื่อยืนยันการขออนุญาต ของท่าน กรุณายืนยันข้อมูลทางอีเมล์

สนใจลงทะเบียน

ขออนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลน

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะการขออนุญาตของท่าน
โดยกรอก CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียนแล้วกดคลิกปุ่มตรวจสอบ

 • หน่วยงาน

  หมายเลขภายใน

 • สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
 • หน่วยงาน

  หมายเลขภายใน

 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สมุทรสาคร)
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี)
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี)
 • หน่วยงาน

  หมายเลขภายใน

 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (พังงา)
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต)
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง)